Διαδρομές
Διαδρομές στην Χαλκίδα

 

Διαδρομή τύπος

Απόσταση

(χλμ)

Υψωμετρική

(μέτρα)

link πληροφορίες
Χαλκίδα run 13,01 76 map
           

 

Κεντρική Εύβοια
Course Type

Distance

Elevation

Link Information
Dirfys Trail Run 15k trail run 14,11 832 map
Φαράγγι Αγάλης trail 12.06 834 map
Αφράτι run 25,35 111 map
Αφράτι run 20,58 51 map
Αφράτι trail 24,00 623 map
Αφράτι trail 10,61 170 map
Ξεροβούνι trail 12,86 364 map
Ξεροβούνι trail 20,72 844 map
Aφράτι run 12,08 23 map
Χαλκίδα run 12,04 89 map
Aφράτι trail 23,05 822 map
Χαλκίδα run 10,02 81 map
Aφράτι trail 13,02 358 map
Χαλκίδα run 13,01 76 map τρέξιμο στην Χαλκίδα
Aφράτι trail 10,50 198 map
Dirfys Trail Run 15k trail 14,68 821 map
Powered by Wikiloc
Σκοτεινή trail 40,38 1990 map
Powered by Wikiloc